Dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňažskú službu, ktorou nás zahŕňate. Vždy máme hlboký duchovný zážitok, keď slúžite svätú liturgiu. Cítime, že sa tam Pán Ježiš obetuje za nás a Vy ho s láskou vkladáte do našich sŕdc. V Božom slove nám často zdôrazňujete vzájomnú lásku a službu v rodinách. Vo sviatosti zmierenia nám sprostredkujete Božiu lásku a milosrdenstvo. Pri príležitosti Vášho jubilea Vám prajeme a do ďalších rokov vyprosujeme, nech pevné zdravie, hojnosť milosti a lásky Nebeského Otca i darov Ducha Svätého Vám i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia. Nech sila prúdiaca z Kríža a ochrana Bohorodičky sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za Všetko, čo pre nás farníkov a našu farnosť robíte.