O farnosti

Odpustová slávnosť 2023

Odpustová slávnosť 2023

V nedeľu 10.12.2023 sa uskutočnila v našej farnosti každoročná "Mikulášska" odpustová slávnosť. Liturgiu celebroval Vladyka Milan Lach. Po liturgii nasledovalo už tradičné...

Farská púť do Litmanovej

Farská púť do Litmanovej

V sobotu 7.10.2023 sme sa zúčastnili na púti na horu Zvir v Litmanovej. Svätá liturgia bola spojená s Fatimsku pobožnosťou so svedectvami hostí z Libanonu.

Pozvánka na farský guláš

Pozvánka na farský guláš

Pozývame Vás na tradičný farský guláš, ktorý sa tento rok bude konať 9.9.2023 na chate u Kružliakovcov. Všetci sú srdečne pozvaní.

Drahý náš otec Igor!

Drahý náš otec Igor!

Dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňažskú službu, ktorou nás zahŕňate....

FARSKÁ PÚŤ, NA MIESTO PLNÉ POKOJA

FARSKÁ PÚŤ, NA MIESTO PLNÉ POKOJA

Pozývame vás na farskú púť do Medžugorje, ktorá sa bude konat 12.06. – 18.06. 2017. Viac informácií„NÁJDI VNÚTORNÝ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM...“ Medu_plagat_2016

Odpustová slávnosť 2016

Odpustová slávnosť 2016

V nedeľu 11.12.2016 sa uskutočnila v našej farnosti každoročná "Mikulášska" odpustová slávnosť. Liturgiu celebroval Vladyka Peter Rusnák. Po liturgii nasledovalo už tradičné...

Odpustová slávnosť 2023

Odpustová slávnosť 2023

V nedeľu 10.12.2023 sa uskutočnila v našej farnosti každoročná "Mikulášska" odpustová slávnosť. Liturgiu celebroval Vladyka Milan Lach. Po liturgii nasledovalo už tradičné...

Farská púť do Litmanovej

Farská púť do Litmanovej

V sobotu 7.10.2023 sme sa zúčastnili na púti na horu Zvir v Litmanovej. Svätá liturgia bola spojená s Fatimsku pobožnosťou so svedectvami hostí z Libanonu.

Pozvánka na farský guláš

Pozvánka na farský guláš

Pozývame Vás na tradičný farský guláš, ktorý sa tento rok bude konať 9.9.2023 na chate u Kružliakovcov. Všetci sú srdečne pozvaní.

Drahý náš otec Igor!

Drahý náš otec Igor!

Dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňažskú službu, ktorou nás zahŕňate....

FARSKÁ PÚŤ, NA MIESTO PLNÉ POKOJA

FARSKÁ PÚŤ, NA MIESTO PLNÉ POKOJA

Pozývame vás na farskú púť do Medžugorje, ktorá sa bude konat 12.06. – 18.06. 2017. Viac informácií„NÁJDI VNÚTORNÝ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM...“ Medu_plagat_2016

Odpustová slávnosť 2016

Odpustová slávnosť 2016

V nedeľu 11.12.2016 sa uskutočnila v našej farnosti každoročná "Mikulášska" odpustová slávnosť. Liturgiu celebroval Vladyka Peter Rusnák. Po liturgii nasledovalo už tradičné...