Pozývame vás na farskú púť do Medžugorje, ktorá sa bude konat 12.06. – 18.06. 2017. Viac informácií
„NÁJDI VNÚTORNÝ POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM…“

Medu_plagat_2016