Odpustová slávnosť 2023

Odpustová slávnosť 2023

V nedeľu 10.12.2023 sa uskutočnila v našej farnosti každoročná „Mikulášska“ odpustová slávnosť. Liturgiu celebroval Vladyka Milan Lach. Po liturgii nasledovalo už tradičné neformálne posedenie.  Ďakujeme za pohostenie a organizáciu všetkým...
Drahý náš otec Igor!

Drahý náš otec Igor!

Dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňažskú službu, ktorou nás zahŕňate. Vždy máme hlboký duchovný zážitok, keď slúžite svätú liturgiu. Cítime, že sa tam Pán Ježiš...
Zbožtenie človeka podľa myslenia V. Solovjova

Zbožtenie človeka podľa myslenia V. Solovjova

Starovekí Gréci tvrdili spolu s Platónom, že náš svet je tieňom ideí dokonalého a večného sveta a je teda nedokonalý, čo je príčinou utrpenia človeka. Podľa Solovjova sa tento svet javí ako niečo falošné a nenáležité a preto ho treba vysvetliť vychádzajúc pravého...