Zbožtenie človeka podľa myslenia V. Solovjova

Zbožtenie človeka podľa myslenia V. Solovjova

Starovekí Gréci tvrdili spolu s Platónom, že náš svet je tieňom ideí dokonalého a večného sveta a je teda nedokonalý, čo je príčinou utrpenia človeka. Podľa Solovjova sa tento svet javí ako niečo falošné a nenáležité a preto ho treba vysvetliť vychádzajúc pravého...
Odpustová slávnosť 2016

Odpustová slávnosť 2016

V nedeľu 11.12.2016 sa uskutočnila v našej farnosti každoročná „Mikulášska“ odpustová slávnosť. Liturgiu celebroval Vladyka Peter Rusnák. Po liturgii nasledovalo už tradičné neformálne posedenie. Fotografie z tejto akcie nájdete na tomto odkaze. Ďakujeme...